HUSKVARNA CENTRUM, FÖRNYELSE AV STADSKÄRNA.

Uppdrag: Dialogarbete, gestaltning och projektering
Plats: Jönköpingsvägen, Rosenborgsgatan
Beställare: Jönköpings Kommun

Status: Färdig gestaltning, pågående projektering

 

Inför förnyelsen av stadskärnan i Huskvarna centrum har vi tagit fram en ny gestaltning för Rosenborgsgatan, Jönköpingsvägen, Caj Deldens plats och sporthallens nya entrétorg. Syftet är att skapa en omsorgsfull gestaltning av landskapsarkitektonisk kvalité som skapar förutsättningar för ökat stadsliv, lyfter Huskvarna som trädgårdsstad, ger mer levande gaturum för handel, vistelse och utveckling av stadskärnan.

 

Vi har gjort en stadsbildsanalys samt genomfört flera workshoptillfällen tillsammans med fastighetsägare, boende, skolelever, näringslivet, kommunala verksamheter och lokala föreningar, vilket har använts som underlag i gestaltningsarbetet. Det går att läsa mer och ta del av hela gestaltningsarbetet i pdf:en nedan.