LINNEA TILLENIUS

LANDSKAPSARKITEKT LAR/MSA

Linnea är landskapsarkitekt och är utbildad vid Sveriges lantbruksuniversitet i Ultuna samt Universidad Politécnica de Madrid i Spanien.

OM LINNEA

Linneas drivkraft inom landskapsarkitektur är att skapa hållbara och inkluderande livsmiljöer där människor kan vistas på lika villkor. Hon värnar om att bevara och utveckla platsens befintliga sociala samt ekologiska värden och värdesätter högt dialogarbete och en inkluderande designprocess. För att uppnå detta använder hon sig av sin starka analytiska och teoretiska förmåga på ett kreativt sätt i sina gestaltnings- och projekteringsuppdrag. 


Linnea arbetar med alltifrån tidiga skeden såsom utredningsarbeten, dialogarbeten och gestaltningsprogram samt visualisering, projektering och presentation.