TALAVIDSKOLAN, NY SKOLGÅRD I CENTRALA JÖNKÖPING.

Uppdrag: Gestaltningsarbete och projektering
Plats: Centrala Jönköping
Beställare: Jönköpings Kommun

Status: Färdigbyggt

 

Talavidskolan har byggts ut med en ny skolbyggnad och totalt blir skolan och skolgården dimensionerad för 525 elever efter ombyggnation. Fokus vid utformningen av skolgården vid den nya skolbyggnaden har varit att skapa en variationsrik miljö med pedagogiska värden som kompletterar den befintliga skolgården.

 

En trygg zon har skapats närmast den nya skolbyggnaden med varierade sittmöjligheter som bidrar till samvaro och gemenskap. Asfaltsytan har utnyttjats för att skapa en lekfull löparbana som uppmuntrar till rörelse och blir en övergång till den mer vidlyftiga zonen med klätterställning och tillgänglighetsanpassad gunglek. Här har fokus varit på rörelse i många olika riktningar, klätterlek och balans. I övergången till den vilda zonen finns möjlighet för fantasi och rollek med mer naturliga lekelement såsom hoppstenar, fantasihus och hästar. I ytterkanten av den nya skolgården finns uppvuxna träd som har bevarats och utgör grunden för den vilda zonen där vi har kompletterat med ny lekbar vegetation som på sikt kommer ge rumslighet, grönska och bidra till positiva hälsoeffekter. Genom den vilda zonen löper en tillgänglighetsanpassad träspång som blir lika rolig för alla elever att ta sig fram på. 


Foto: JSB Construction AB