Ulrika billingham

DESIGNER/PARTNER

Ulrika har över 15 års erfarenhet av att arbeta med design och visuell kommunikation. Av dessa är de senaste 8 åren inom landskapsarkitektur.

OM ULRIKA

Ulrika är utbildad på Konstfack och har en examen inom pedagogik med konstnärlig inriktning bild, visuell kultur och design. Hon är mångfacetterad och rör sig i gränslandet mellan konst, design och pedagogik. Hon värnar om detaljerna och håller ihop helheten i gestaltningsarbetet. 


Hennes långa erfarenhet av att arbeta med konceptuell design och intresse för pedagogik genomsyrar starkt hennes förhållningssätt till uppdrag. Med empati och en djup förståelse för människors olika behov skapar hon unika platser där alla känner sig bekväma och välkomna.  


Ulrika arbetar framför allt med gestaltning, designprocesser, pedagogik, jämställdhetsperspektiv, medborgardialog och visuell kommunikation.