SOFIE VALTINAT

LANDSKAPSARKITEKT LAR/MSA

Sofie är landskapsarkitekt och är utbildad vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.

OM SOFIE

Sofie har en stark analytisk och teknisk förmåga som hon tar med sig i sina gestaltnings- och projekteringsuppdrag för att skapa platser som är hållbara, inkluderande, tilltalande och omsorgsfullt gestaltade. 


Sofie har även en gedigen växtkunskap som ligger till grund för hennes arbete med växtgestaltning. Sofie arbetar med gestaltning i olika skalor och skeden, alltifrån idé och visualisering till projektering och presentation.