stadsbyggnad

WE NEED TO UNDERSTAND THE COMPLEX RELATIONSHIPS, SYSTEMS AND NETWORKS THAT INHABIT OUR URBAN FABRIC.

Vi anser att städerna ska vara mänskliga, dynamiska, gröna, flexibla, resurssnåla och integrerade. I våra stadsbyggnadsprojekt behandlar vi en större skala av stadsstrukturer med fokus på bebyggelsestruktur, gatustruktur och offentliga rum.

HUR VI JOBBAR

Eftersom det är ett komplext och tvärvetenskapligt område så arbetar vi i ett nätverk av t.ex. arkitekter, trafikplanerare, ingenjörer, sociologer och ekonomer där vi tillhandahåller specialistkunskaper inom användning, utformning och identitet av det offentliga rummet.

 

VÅR KOMPETENS

  • Workshops och medborgardialog
  • Framtidsscenario och visionsarbete
  • Planprogram, strukturplaner och grönstrukturplaner
  • Identitetsstrategier
  • Gestaltningsprogram
  • Renderingar, visualiseringar och illustrationer
  • Projektering av kvarter, gator, parker och torg för stadsbyggnadsprojekt