Landskapsarkitektur. Stadsbyggnad. Platsidentitet.

Välkommen till Billingham & Flygare

We design spaces, places and urban environments.
Our mission is to create positive identity, social engagement and sustainable systems.

Vi på Billingham & Flygare arbetar med landskapsarkitektur, stadsbyggnad och platsidentitet. Tre områden som ofta samspelar men som får olika omfattning i enskilda projekt.