logotype_outlines

Nyheter

Vi är tillbaka i studion efter semestern och startade upp med ett besök hos Vadstena Konstgjuteri. Syftet med besöket var att diskutera ett konstverk till ett av våra projekt för Jönköpings kommun. Vi fick även en guidad tur i verkstaden av Richard Damm som är en av grundarna till gjuteriet.

Vadstena Konstgjuteri arbetar i nära samarbete med konstnärer och tar fram skulpturer i olika skala och material, framför allt för offentlig miljö. Konstnärerna Camilla Akraka och Niclas Malmström var även på plats under vårt besök. Vi diskuterade vår idé till konstverket och hur den skulle kunna bli förverkligad i ett samarbete mellan oss, konstnärerna och gjuteriet.
 

Läs hela inlägget »

Billingham & Flygare analyserar, planerar och gestaltar alla former av rum och platser som har himlen som tak.

En förståelse för de komplexa relationer, system och nätverk som råder i stadens struktur är en förutsättning för utvecklingen av en hållbar och välfungerande stad.

En identitetsstrategi är en demokratisk och effektiv process för att förändra ett områdes befintliga identitet i riktning mot en ny önskad identitet för att attrahera nya besökare, invånare och företag.