FÖRSKOLEGÅRD MÅNSARP, VINNARE AV JÖNKÖPINGS STADSBYGGNADSPRIS.

Uppdrag: Gestaltning och projektering
Plats: Månsarp
Beställare: Jönköpings Kommun

Status: Färdigbyggt

 

Månsarps förskola och förskolegård är dimensionerad för 120 barn, fördelat på fyra småbarnsavdelningar och fyra syskonavdelningar. Fokus har varit att skapa en stimulerande, trygg och pedagogisk utemiljö som bidrar till barns sociala, fysiska och kognitiva utveckling. Gestaltningen fokuserar på naturliga material, platsbyggda detaljer i trä och har fått en färgsättning i falurött, ockragult och vitt för att koppla an till det lantliga och småskaliga läget och omgivande gård, Månsarps kyrka och den nya förskolebyggnaden. Utformningen har tagit hänsyn till befintlig vegetation och kompletterats med ny varierad vegetation för att skapa en lummig, grön utemiljö med högt lekvärde som även bidrar till biologisk mångfald. 


Förskolegården fick Jönköpings stadsbyggnadspris i klassen god livsmiljö. Juryns motivering: 


”Gestaltningen av gården tar tydligt avstamp från platsens förutsättningar. Byggda strukturer i trä, nyplanterad vegetation och definierade nivåskillnader skapar variation och tydliga rumsligheter. Barnen i Månsarp har fått en finurlig förskolegård att utforska, rik på upplevelser och intryck.”