Platsidentitet

A CITY IS NOT GAUGED BY ITS LENGTH AND WIDTH BUT BY THE BROADNESS OF ITS VISION AND HEIGHT OF ITS DREAMS.

–  HERB CAEN

En identitetsstrategi är en demokratisk och effektiv process för att förändra ett områdes befintliga identitet i riktning mot en ny önskad identitet. Ett mål kan vara att attrahera nya besökare, boende eller företag.

HUR VI JOBBAR

Det består av en kombination av samordnade åtgärder, politik och kommunikation som främjar denna förändring. Dessa kan omfatta nya beteenden, fysiska åtgärder i stadsmiljön, stadsplaneringsstrategier, gestaltningsprogram, ny policy, nya arbetsgrupper, andra arbetssätt och tillhörande kommunikationsstrategier.

En identitetsstrategi kan vara en del i en utvecklingsplan för ett område, den kan finnas med i ett planprogram, en strukturplan eller vara en fristående handling. Vårt arbete utgår ifrån omvärldsanalyser, platsanalys och dialog med medborgare, tjänstemän, politiker, fastighetsägare och andra intressenter.

 

VÅR KOMPETENS

  • Omvärldsanalyser och platsanalyser
  • Planering och ledande av workshops
  • Framtidsscenario och visionsarbete
  • Stadsplanering och gestaltningsprogram
  • Identitetsstrategier
  • Gestaltningsprogram