om oss

INTERCONNECTED AND INTERDEPENDENT.

I en allt mer globaliserad värld präglad av urbanisering är det av största vikt att förstå samhällstrender och utmaningar inför framtiden. Vi strävar därför efter att skapa unika, innovativa och hållbara miljöer som möter samhällets behov och krav på nya livsmiljöer.

LÄR KÄNNA VÅR STUDIO

Vi har sedan tidigare erfarenhet av lokala, nationella och internationella projekt i varierande storleksordning och komplexitet. Billingham & Flygare har arbetat med en rad olika projekt såsom stadsdelsomvandling, centrumutveckling, innergårdar, trygghetsboende, skol- och förskolegårdar, torg, gaturum och offentlig utsmyckning, från konceptarbete till färdig bygghandling och besiktning.

 

Vi arbetar både med utveckling av befintliga rum samt skapar helt nya miljöer. Vi prioriterar formgivning, nytänkande och social och miljömässig hållbarhet samt värdesätter ett nära samarbete med våra kunder. Vi arbetar både med kommuner och privata beställare såsom fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar.

SAMARBETSPARTNERS

Vi arbetar gränsöverskridande och i nätverksbaserade samarbeten med andra tekniska och kreativa discipliner såsom arkitekter, möbelformgivare, mark- och VA-ingenjörer, markentreprenörer, ljusdesigners och ekologer. Inför varje projekt sätter vi ihop en konstellation av kompetenser som är anpassad efter projektets unika förutsättningar och kundens önskemål. Tack vare vårt nätverk av samarbetspartners kan vi ta oss an större och mer komplexa projekt.