landskapsarkitektur

WE ANALYSE, PLAN AND DESIGN ALL FORMS OF SPACES AND PLACES THAT HAVE THE SKY FOR A ROOF.

För oss på Billingham & Flygare är landskapsarkitektur konsten att förbättra livskvaliteten för människor på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt genom utformningen av den fysiska miljön. För oss är det en sammanvävning av estetik, ekologi och upplevelse.

HUR VI JOBBAR

Exempel på projekt vi arbetar med är torg, gaturum, stadsentréer, parker, lekplatser, äldreboenden, skolgårdar, förskolegårdar och innergårdar. Vi har erfarenhet av varierande projekt i olika skala, belägna lokalt i Jönköpingsregionen, samt nationellt och internationellt.

 

Vi fokuserar på platsen, koncept och identitetsskapande formgivning och vill använda intressenters och allmänhetens deltagande i syfte att skapa platser som är funktionella, tilltalande och hållbara.

 

VÅR KOMPETENS

  • Idéstudier och konceptskisser
  • Renderingar, visualisering och illustrationer
  • Gestaltningsprogram
  • Gestaltning- och utformningsförslag
  • Förfrågningsunderlag för utförande entreprenad och totalentreprenad
  • Besiktningar