HSB BRF FÅGELN, UTEMILJÖN ”THE GRID”.

Uppdrag: Gestaltning och projektering
Plats: Centrala Jönköping
Beställare: HSB Göta

Status: Färdigbyggt

 

På uppdrag av HSB Göta så har vi gestaltat och projekterat utemiljön vid Brf Fågeln i centrala Jönköping. Det är en kringbyggd innergård på bjälklag med totalt 48 bostäder. Konceptet för innergården, ”The Grid”, bidrar till en intressant gårdsmiljö med fokus på sociala aspekter, såsom möjlighet för spontana möten och gemenskap. Formmässigt bryts traditionella uteplatser och gemensamma ytor av i oregelbundna former, vilket ger en variationsrik miljö och bidrar till att olika rumsligheter skapas för umgänge, grillning, kontemplation och småbarnslek. Rumsligheterna ramas in av perennplanteringar och häckar som bidrar med grönska, färg, doft, årsvariation, samt gynnar djurliv.