logotype_outlines
Landskapsarkitektur

Vi ser landskapsarkitektur som konsten att förbättra människors livskvalitet genom utformningen av den fysiska miljön. För oss är det en sammanvävning av estetik, ekologi och upplevelse.

Det kan handla om torg, gaturum, stadsentréer, parker, lekplatser, innergårdar eller stationsmiljöer. Vi har erfarenhet från projekt både lokalt, nationellt och internationellt.

Vi fokuserar på platsen, koncept och identitetsskapande formgivning och vill använda intressenters och allmänhetens deltagande i syfte att skapa platser som är funktionella, tilltalande och hållbara. 

Vår kompetens

Idéstudier och konceptskisser
Renderingar, visualisering och illustrationer
Gestaltningsprogram
Gestaltning- och utformningsförslag
Förfrågningsunderlag för utförande entreprenad och totalentreprenad
Besiktningar