logotype_outlines

VÅRA TJÄNSTER

Billingham & Flygare erbjuder tjänster inom landskapsarkitektur, stadsbyggnad och platsidentitet.
Tre områden som ofta samspelar men som får olika omfattning i enskilda projekt.

Vi arbetar gränsöverskridande och i nära samarbete med andra discipliner tex arkitekter, trafikplanerare, ekonomer och omvärldsanalytiker. Alltid med lyhördhet och samverkan för att nå bästa resultatet för beställaren och slutanvändaren.