logotype_outlines
Designduon Billingham & Flygare

OM OSS

Billingham & Flygare erbjuder tjänster inom landskapsarkitektur, stadsbyggnad och platsidentitet. Tre områden som ofta samspelar men som får olika omfattning i enskilda projekt. I en global värld med en ständigt ökande urbanisering och konkurrens är det av största vikt att förstå samhällstrender och utmaningar inför framtiden. Vi strävar därför efter att skapa unika, innovativa och hållbara lösningar som möter samhällets behov och krav på nya livsmiljöer och utvecklingen av befintliga rum. Vi värdesätter formgivning, nytänkande och ett nära samarbete med våra kunder.
 
Vi har sedan tidigare erfarenhet av lokala, nationella och internationella projekt i varierande storleksordning och komplexitet. Sedan starten (våren 2015) har Billingham & Flygare arbetat med en rad olika projekt såsom stadsdelsomvandling, centrumutveckling, innergårdar, trygghetsboende, skol- och förskolegårdar, torg, gaturum och offentlig utsmyckning, från konceptarbete till färdig bygghandling och besiktning.

Några av våra kunder är Jönköpings Kommun, Skövde Kommun, Södra Munksjön Utveckling AB, Riksbyggen, HSB Göta och HSB Gambrinus

 

SAMARBETSPARTNERS

Vi arbetar gränsöverskridande och i nätverksbaserade samarbeten med andra tekniska och kreativa discipliner såsom arkitekter, möbelformgivare, mark- och VA-ingenjörer, markentreprenörer, ljusdesigners och ekologer. Inför varje projekt sätter vi ihop en konstellation av kompetenser som är anpassad efter projektets unika förutsättningar och kundens önskemål. Vårt nätverk av samarbetspartners gör att vi även har möjlighet att ta oss an större och mer komplexa projekt.

Några av våra samarbetspartners:

Metria (planarkitektur, inmätning), Olsson & Linder (ljusdesign, belysningsplanering), Fagerhults och Hide-a-Lite (belysningsplanering), Arkitekthuset (arkitektur, byggkonstruktion, kontrollansvarig), Tyréns (mark-, gatuprojektering, DV-utredningar), HSB Förvaltning (Byggledning), Byggkonstruktioner i Jönköping (konstruktion), Wahlström Design (möbelformgivning), Studio Dittmer (fotografi, film), ÅF (el) 

UPP

Vi sitter på UPP i Junexhuset i Huskvarna.

UPP är en kreativ mötesplats och fotostudio där vi sitter tillsammans för det kreativa utbytet med varandra. Här finns fotograf och filmare (Studio Dittmer), möbelformgivare/inredare (Wahlström Design/Tankestudion), Olsson & Linder (ljusdesign, belysningsplanering) och så vi på Billingham & Flygare som arbetar med landskapsarkitektur och design. Förutom att det är vår arbetsplats så ordnar vi på UPP olika event och föreläsningar inom arkitektur/foto/design/kultur. Fotostudion och lokalen kan även hyras av andra för event, kreativa möten och studiofotografering. Läs mer