logotype_outlines

Nyheter

2021 > 06

Vi har nu blivit stolta ägare i en andelsbiodling. Det är ett lokalt initiativ i liten skala på gården Hillinge, bara några kilometer från vår studio i Huskvarna.
Vi ser nu fram emot att få lokalproducerad honung till vårt afternoon tea framåt hösten. Oavsett om det blir honung i år eller ej så tycker vi att det är ett ypperligt sätt att bidra till ekosystemtjänster i form av pollinering. I våra egna projekt arbetar vi alltid aktivt för att främja ekosystemtjänster. På fotot syns t.ex. ett bi som hälsar på i en sinnesträdgård som vi har utformat på äldreboendet Parkgården i Nässjö. Vi lade stort fokus på att planteringen skulle locka just bin, men även fjärilar och andra insekter.

Trevlig sommar önskar vi er alla!

Besök gärna Hillinge Trädgårds hemsida för att få veta mer om andelsbiodling: www.hillinge.se

Läs hela inlägget »

Billingham & Flygare analyserar, planerar och gestaltar alla former av rum och platser som har himlen som tak.

En förståelse för de komplexa relationer, system och nätverk som råder i stadens struktur är en förutsättning för utvecklingen av en hållbar och välfungerande stad.

En identitetsstrategi är en demokratisk och effektiv process för att förändra ett områdes befintliga identitet i riktning mot en ny önskad identitet för att attrahera nya besökare, invånare och företag.