logotype_outlines

Nyheter

2021 > 04

Utformningen av den nya basketplanens mönster för asfaltsmålning.
Utformningen av den nya basketplanens mönster för asfaltsmålning.

Vi har haft ansvaret för gestaltningen av utemiljön vid den nya idrottshallen i Habo. Idrottshallen kommer ligga i den nya stadsdelen Kärnekulla i Habo Kommun. Idrottshallen kommer att nyttjas av både allmänheten och den planerade skolan intill.

Utemiljön har gestaltats som en spontanidrottsplats för äldre barn och tonåringar att använda både under och efter skoltid. Platsen kopplar på ett centralt gångstråk genom stadsdelen och blir en plats för rörelse och umgänge. I utformningen har fokus lagts på aktiviteter som tilltalar både tjejer och killar. Det finns en mindre scen med spegelvägg för dans, parkourbana och en basketplan. En löparbana och längdhoppsbana finns också för att möta verksamhetens behov. Habo Kommun var beställare i projektet. 

Läs hela inlägget »

Billingham & Flygare analyserar, planerar och gestaltar alla former av rum och platser som har himlen som tak.

En förståelse för de komplexa relationer, system och nätverk som råder i stadens struktur är en förutsättning för utvecklingen av en hållbar och välfungerande stad.

En identitetsstrategi är en demokratisk och effektiv process för att förändra ett områdes befintliga identitet i riktning mot en ny önskad identitet för att attrahera nya besökare, invånare och företag.