logotype_outlines

Nyheter

2021 > 03

Asken är registrerad som ett jätteträd hos Länsstyrelsen för sitt skyddsvärde och växer mitt i det framtida parkstråket.

Habo kommun har tillsammans med Tosito gett oss på Billingham & Flygare förtroendet att gestalta utomhusmiljöer i den nya stadsdelen Kärnekulla i Habo. Området består av tolv dynamiska kvarter som innehåller bostäder, livsmedelsbutik, restaurang, gym, idrottshall, skola och förskola. Kvarteren bindas ihop med gator, torg, gång- och cykelstråk och en park som sträcker sig genom området från syd till norr. De 800 planerade bostäderna kommer i form av bostadsrättslägenheter, hyresrättslägenheter och radhus. 
 

Läs hela inlägget »

Billingham & Flygare analyserar, planerar och gestaltar alla former av rum och platser som har himlen som tak.

En förståelse för de komplexa relationer, system och nätverk som råder i stadens struktur är en förutsättning för utvecklingen av en hållbar och välfungerande stad.

En identitetsstrategi är en demokratisk och effektiv process för att förändra ett områdes befintliga identitet i riktning mot en ny önskad identitet för att attrahera nya besökare, invånare och företag.