logotype_outlines

Nyheter

2021

Vi är tillbaka i studion efter semestern och startade upp med ett besök hos Vadstena Konstgjuteri. Syftet med besöket var att diskutera ett konstverk till ett av våra projekt för Jönköpings kommun. Vi fick även en guidad tur i verkstaden av Richard Damm som är en av grundarna till gjuteriet.

Vadstena Konstgjuteri arbetar i nära samarbete med konstnärer och tar fram skulpturer i olika skala och material, framför allt för offentlig miljö. Konstnärerna Camilla Akraka och Niclas Malmström var även på plats under vårt besök. Vi diskuterade vår idé till konstverket och hur den skulle kunna bli förverkligad i ett samarbete mellan oss, konstnärerna och gjuteriet.
 

Läs hela inlägget »

Vi har nu blivit stolta ägare i en andelsbiodling. Det är ett lokalt initiativ i liten skala på gården Hillinge, bara några kilometer från vår studio i Huskvarna.
Vi ser nu fram emot att få lokalproducerad honung till vårt afternoon tea framåt hösten. Oavsett om det blir honung i år eller ej så tycker vi att det är ett ypperligt sätt att bidra till ekosystemtjänster i form av pollinering. I våra egna projekt arbetar vi alltid aktivt för att främja ekosystemtjänster. På fotot syns t.ex. ett bi som hälsar på i en sinnesträdgård som vi har utformat på äldreboendet Parkgården i Nässjö. Vi lade stort fokus på att planteringen skulle locka just bin, men även fjärilar och andra insekter.

Trevlig sommar önskar vi er alla!

Besök gärna Hillinge Trädgårds hemsida för att få veta mer om andelsbiodling: www.hillinge.se

Läs hela inlägget »
Utformningen av den nya basketplanens mönster för asfaltsmålning.
Utformningen av den nya basketplanens mönster för asfaltsmålning.

Vi har haft ansvaret för gestaltningen av utemiljön vid den nya idrottshallen i Habo. Idrottshallen kommer ligga i den nya stadsdelen Kärnekulla i Habo Kommun. Idrottshallen kommer att nyttjas av både allmänheten och den planerade skolan intill.

Utemiljön har gestaltats som en spontanidrottsplats för äldre barn och tonåringar att använda både under och efter skoltid. Platsen kopplar på ett centralt gångstråk genom stadsdelen och blir en plats för rörelse och umgänge. I utformningen har fokus lagts på aktiviteter som tilltalar både tjejer och killar. Det finns en mindre scen med spegelvägg för dans, parkourbana och en basketplan. En löparbana och längdhoppsbana finns också för att möta verksamhetens behov. Habo Kommun var beställare i projektet. 

Läs hela inlägget »
Asken är registrerad som ett jätteträd hos Länsstyrelsen för sitt skyddsvärde och växer mitt i det framtida parkstråket.

Habo kommun har tillsammans med Tosito gett oss på Billingham & Flygare förtroendet att gestalta utomhusmiljöer i den nya stadsdelen Kärnekulla i Habo. Området består av tolv dynamiska kvarter som innehåller bostäder, livsmedelsbutik, restaurang, gym, idrottshall, skola och förskola. Kvarteren bindas ihop med gator, torg, gång- och cykelstråk och en park som sträcker sig genom området från syd till norr. De 800 planerade bostäderna kommer i form av bostadsrättslägenheter, hyresrättslägenheter och radhus. 
 

Läs hela inlägget »

Billingham & Flygare analyserar, planerar och gestaltar alla former av rum och platser som har himlen som tak.

En förståelse för de komplexa relationer, system och nätverk som råder i stadens struktur är en förutsättning för utvecklingen av en hållbar och välfungerande stad.

En identitetsstrategi är en demokratisk och effektiv process för att förändra ett områdes befintliga identitet i riktning mot en ny önskad identitet för att attrahera nya besökare, invånare och företag.