logotype_outlines

Nyheter

2020 > 10

The construction of Brf Regnbågen in Jönköping is in full swing and is estimated to be completed in spring 2021. See our earlier blog for more information. It´s great to see the yellow brick setts from Denmark going in and we will keep you posted on the finished result!

Läs hela inlägget »

Billingham & Flygare analyserar, planerar och gestaltar alla former av rum och platser som har himlen som tak.

En förståelse för de komplexa relationer, system och nätverk som råder i stadens struktur är en förutsättning för utvecklingen av en hållbar och välfungerande stad.

En identitetsstrategi är en demokratisk och effektiv process för att förändra ett områdes befintliga identitet i riktning mot en ny önskad identitet för att attrahera nya besökare, invånare och företag.