logotype_outlines

Nyheter

2019 > 05

We are very happy to have won the framework contract agreement for landscape architecture with the municipality of Jönköping. We are looking forward to work with the development of the city we live in and contribute with our skills and ideas. 

Läs hela inlägget »

Billingham & Flygare analyserar, planerar och gestaltar alla former av rum och platser som har himlen som tak.

En förståelse för de komplexa relationer, system och nätverk som råder i stadens struktur är en förutsättning för utvecklingen av en hållbar och välfungerande stad.

En identitetsstrategi är en demokratisk och effektiv process för att förändra ett områdes befintliga identitet i riktning mot en ny önskad identitet för att attrahera nya besökare, invånare och företag.