logotype_outlines

Nyheter

2019 > 04

We’ve recently completed the design of the external space for an assisted living residence in Forserum. The client is Riksbyggen, Trygga Hem and Nässjö Municipality. Functional aspects such as parking, taxi drop-off and waste management have been improved and a new sense garden has been designed for the residents.

Läs hela inlägget »

Billingham & Flygare analyserar, planerar och gestaltar alla former av rum och platser som har himlen som tak.

En förståelse för de komplexa relationer, system och nätverk som råder i stadens struktur är en förutsättning för utvecklingen av en hållbar och välfungerande stad.

En identitetsstrategi är en demokratisk och effektiv process för att förändra ett områdes befintliga identitet i riktning mot en ny önskad identitet för att attrahera nya besökare, invånare och företag.