logotype_outlines

Nyheter

2018 > 12

Foto: Nico Ishaq

Although not quite finished, the opening of Södra Ryd's new square was celebrated at this years christmas market "Vinterkalas".  We are so happy to see it realised and it seems like the residents are also pleased after having read various comments on social media. It will be exciting to see it in spring when the plants have come up and the sun is out!  We have focused a lot on public participation and have worked closely with Skövde Municipality. It is great to see everyone enjoying the new space! Check out the drone film by Nico Ishaq here 

It's also good to see the square being used at all hours of the day, by all age groups :) here
 

Läs hela inlägget »

Billingham & Flygare analyserar, planerar och gestaltar alla former av rum och platser som har himlen som tak.

En förståelse för de komplexa relationer, system och nätverk som råder i stadens struktur är en förutsättning för utvecklingen av en hållbar och välfungerande stad.

En identitetsstrategi är en demokratisk och effektiv process för att förändra ett områdes befintliga identitet i riktning mot en ny önskad identitet för att attrahera nya besökare, invånare och företag.