logotype_outlines

Nyheter

2018 > 11

In winter 2016 we were selected in partnership with Metria to work on a new structure plan for Södra Ryd in Skövde. We have worked primarily with the public space design strategy, the development of a place identity strategy, organising and running community participation and visual communication.

Läs hela inlägget »

Billingham & Flygare analyserar, planerar och gestaltar alla former av rum och platser som har himlen som tak.

En förståelse för de komplexa relationer, system och nätverk som råder i stadens struktur är en förutsättning för utvecklingen av en hållbar och välfungerande stad.

En identitetsstrategi är en demokratisk och effektiv process för att förändra ett områdes befintliga identitet i riktning mot en ny önskad identitet för att attrahera nya besökare, invånare och företag.