logotype_outlines

Nyheter

2018 > 10

Here’s a sneak preview of Södra Ryds public square which is currently under construction. It’s great to see the unique paving design and the granite planting beds taking form. There is still a lot to do before it is finished but we’re feeling positive! The design work for the sculptural market stands and pavilion is ongoing and construction of these should be completed in the new year. It’s great to be working with so many talented people!

Läs hela inlägget »

Billingham & Flygare analyserar, planerar och gestaltar alla former av rum och platser som har himlen som tak.

En förståelse för de komplexa relationer, system och nätverk som råder i stadens struktur är en förutsättning för utvecklingen av en hållbar och välfungerande stad.

En identitetsstrategi är en demokratisk och effektiv process för att förändra ett områdes befintliga identitet i riktning mot en ny önskad identitet för att attrahera nya besökare, invånare och företag.