logotype_outlines

Nyheter

2018 > 09

Photo: Upper left photo shows the space before the rebuild. Other photos show the finished product.


Stage one of the landscape regeneration for “Spelmannen”, a residential area in Huskvarna has now been completed. Stage one involved the design and build of a central exterior space for the residents of the surrounding apartment blocks comprising a total of 98 apartments. The design has a strong circular form that creates an inviting and inclusive space for the residents.

Läs hela inlägget »

Billingham & Flygare analyserar, planerar och gestaltar alla former av rum och platser som har himlen som tak.

En förståelse för de komplexa relationer, system och nätverk som råder i stadens struktur är en förutsättning för utvecklingen av en hållbar och välfungerande stad.

En identitetsstrategi är en demokratisk och effektiv process för att förändra ett områdes befintliga identitet i riktning mot en ny önskad identitet för att attrahera nya besökare, invånare och företag.