logotype_outlines

Nyheter

2018 > 06

Photo: Upper left photo shows the space before the rebuild. Other photos show the finished product.

We’re really pleased to see the finished result of our redesign of the courtyard garden at Kalmar 5678 in Jönköping. The garden had become overgrown and in poor shape and was in need of regeneration in order for it to meet up to modern demands.

Läs hela inlägget »

Billingham & Flygare analyserar, planerar och gestaltar alla former av rum och platser som har himlen som tak.

En förståelse för de komplexa relationer, system och nätverk som råder i stadens struktur är en förutsättning för utvecklingen av en hållbar och välfungerande stad.

En identitetsstrategi är en demokratisk och effektiv process för att förändra ett områdes befintliga identitet i riktning mot en ny önskad identitet för att attrahera nya besökare, invånare och företag.