logotype_outlines

Nyheter

2018 > 04

We’ve been honoured to host the Swedish Architects Annual General Meeting at Studio UPP yesterday. We also had an inspiring lecture from Tim Riley, the founder of prize-winning London-based architect firm RCKa. You can read more about RCKa here.

Läs hela inlägget »

We have recently had the honour of planning and leading a number of workshops for Södra Munksjö Development Corporation (SMUAB) and Jönköping Municipality. The aim of the workshops has been to help develop a strategy and timeline for the urban planning of the future high-speed rail station and its surrounding urban structure. Planning in an uncertain world is difficult and requires the ability to predict and respond to a number of different scenarios.  

Läs hela inlägget »

Billingham & Flygare analyserar, planerar och gestaltar alla former av rum och platser som har himlen som tak.

En förståelse för de komplexa relationer, system och nätverk som råder i stadens struktur är en förutsättning för utvecklingen av en hållbar och välfungerande stad.

En identitetsstrategi är en demokratisk och effektiv process för att förändra ett områdes befintliga identitet i riktning mot en ny önskad identitet för att attrahera nya besökare, invånare och företag.