logotype_outlines

Nyheter

2017 > 11

Här kommer ett debattinlägg från oss som nyligen publicerades i Jönköpingsposten angående planerna på att bygga en flytande ö i Munksjön. Byggherren vill bygga en "park" i konstmaterial och påstår att det räcker för att leva upp till kriterierna för ett grönområde. 

Läs hela inlägget »

Billingham & Flygare analyserar, planerar och gestaltar alla former av rum och platser som har himlen som tak.

En förståelse för de komplexa relationer, system och nätverk som råder i stadens struktur är en förutsättning för utvecklingen av en hållbar och välfungerande stad.

En identitetsstrategi är en demokratisk och effektiv process för att förändra ett områdes befintliga identitet i riktning mot en ny önskad identitet för att attrahera nya besökare, invånare och företag.