logotype_outlines

Nyheter

2017 > 09

Illustrationsplan Södra Ryds torg

As a continuation of our urban design and place identity work in Södra Ryd we have developed concept design proposals for Södra Ryd’s main square. The concept design work has been carried out through a process of public participation and the proposals have now been out for public consultation, we’re pleased to say that there has been a lot of positive feedback.

Läs hela inlägget »

Back at the beginning of 2016 we worked together with Josefine Wahlström from Wahlström Design on a project developing design ideas that could help to improve Smedjegatan in Jönköping. See 2016-05-02 Building a street’s identity
 
During 2017 Jönköping Municipality, Jönköping City and the property owners have started to implement several of our ideas. This has included installing new string lighting, climbing plants and using art to decorate otherwise unattractive back entrances to some of the properties, most recently a portrait has been added by local artist Linus Hjälmeby. Looks great!

Läs hela inlägget »

Billingham & Flygare analyserar, planerar och gestaltar alla former av rum och platser som har himlen som tak.

En förståelse för de komplexa relationer, system och nätverk som råder i stadens struktur är en förutsättning för utvecklingen av en hållbar och välfungerande stad.

En identitetsstrategi är en demokratisk och effektiv process för att förändra ett områdes befintliga identitet i riktning mot en ny önskad identitet för att attrahera nya besökare, invånare och företag.