logotype_outlines

Nyheter

2017 > 04

This Easter we took the opportunity to take a spring visit to Hidcote Manor Garden in England to see what it had to offer this early in the season, since we have previously been during the summer. The garden's structure of clipped Yew hedges, pleached Limes and stone walls really stands out at this time of year and demonstrates their importance in creating this garden’s different spaces. They also provide a formal backdrop to the riotous display of amongst others Tulips, Daffodils, Hyacinths, Fritillaria, Brunnera, Magnolias and Acers.

Läs hela inlägget »

Billingham & Flygare analyserar, planerar och gestaltar alla former av rum och platser som har himlen som tak.

En förståelse för de komplexa relationer, system och nätverk som råder i stadens struktur är en förutsättning för utvecklingen av en hållbar och välfungerande stad.

En identitetsstrategi är en demokratisk och effektiv process för att förändra ett områdes befintliga identitet i riktning mot en ny önskad identitet för att attrahera nya besökare, invånare och företag.