logotype_outlines

Nyheter

2017 > 03

Friday afternoon at Billingham & Flygare. Investigating and deciding on combinations of stainless steel, granit and resin-based aggregates for a public art project. We will post images when it has been constructed later this year.   

Läs hela inlägget »

Billingham & Flygare analyserar, planerar och gestaltar alla former av rum och platser som har himlen som tak.

En förståelse för de komplexa relationer, system och nätverk som råder i stadens struktur är en förutsättning för utvecklingen av en hållbar och välfungerande stad.

En identitetsstrategi är en demokratisk och effektiv process för att förändra ett områdes befintliga identitet i riktning mot en ny önskad identitet för att attrahera nya besökare, invånare och företag.