logotype_outlines

Nyheter

2017

Här kommer ett debattinlägg från oss som nyligen publicerades i Jönköpingsposten angående planerna på att bygga en flytande ö i Munksjön. Byggherren vill bygga en "park" i konstmaterial och påstår att det räcker för att leva upp till kriterierna för ett grönområde. 

Läs hela inlägget »
Illustrationsplan Södra Ryds torg

As a continuation of our urban design and place identity work in Södra Ryd we have developed concept design proposals for Södra Ryd’s main square. The concept design work has been carried out through a process of public participation and the proposals have now been out for public consultation, we’re pleased to say that there has been a lot of positive feedback.

Läs hela inlägget »

Back at the beginning of 2016 we worked together with Josefine Wahlström from Wahlström Design on a project developing design ideas that could help to improve Smedjegatan in Jönköping. See 2016-05-02 Building a street’s identity
 
During 2017 Jönköping Municipality, Jönköping City and the property owners have started to implement several of our ideas. This has included installing new string lighting, climbing plants and using art to decorate otherwise unattractive back entrances to some of the properties, most recently a portrait has been added by local artist Linus Hjälmeby. Looks great!

Läs hela inlägget »

This Easter we took the opportunity to take a spring visit to Hidcote Manor Garden in England to see what it had to offer this early in the season, since we have previously been during the summer. The garden's structure of clipped Yew hedges, pleached Limes and stone walls really stands out at this time of year and demonstrates their importance in creating this garden’s different spaces. They also provide a formal backdrop to the riotous display of amongst others Tulips, Daffodils, Hyacinths, Fritillaria, Brunnera, Magnolias and Acers.

Läs hela inlägget »

Friday afternoon at Billingham & Flygare. Investigating and deciding on combinations of stainless steel, granit and resin-based aggregates for a public art project. We will post images when it has been constructed later this year.   

Läs hela inlägget »

Billingham & Flygare analyserar, planerar och gestaltar alla former av rum och platser som har himlen som tak.

En förståelse för de komplexa relationer, system och nätverk som råder i stadens struktur är en förutsättning för utvecklingen av en hållbar och välfungerande stad.

En identitetsstrategi är en demokratisk och effektiv process för att förändra ett områdes befintliga identitet i riktning mot en ny önskad identitet för att attrahera nya besökare, invånare och företag.