logotype_outlines

Nyheter

2016 > 12

Södra Ryd, Skövde

We’re really pleased to have been selected to work with the planning for the development of Södra Ryd in Skövde. We will be working on the project in partnership with Metria AB where we will be focusing on place identity development, public participation, public space and visual communication. Södra Ryd has about 6000 inhabitants and is one of Sweden’s typical “miljonprogram” projects which was a national housing project carried out between 1965 – 1975.

Läs hela inlägget »

Billingham & Flygare analyserar, planerar och gestaltar alla former av rum och platser som har himlen som tak.

En förståelse för de komplexa relationer, system och nätverk som råder i stadens struktur är en förutsättning för utvecklingen av en hållbar och välfungerande stad.

En identitetsstrategi är en demokratisk och effektiv process för att förändra ett områdes befintliga identitet i riktning mot en ny önskad identitet för att attrahera nya besökare, invånare och företag.