logotype_outlines

Nyheter

2016 > 11

Bergamo, Italy

On invitation from Fagerhults lighting we have recently been to visit the Simes factory north of Milan in Italy. Simes is a company dedicated to the design and production of outdoor lighting fittings. It was great to get an understanding of their manufacturing process and to see their new range of external lighting products. It was also a fantastic opportunity to be inspired by some of the beautiful towns and landscapes of the Lombardy region. 

Läs hela inlägget »

Billingham & Flygare analyserar, planerar och gestaltar alla former av rum och platser som har himlen som tak.

En förståelse för de komplexa relationer, system och nätverk som råder i stadens struktur är en förutsättning för utvecklingen av en hållbar och välfungerande stad.

En identitetsstrategi är en demokratisk och effektiv process för att förändra ett områdes befintliga identitet i riktning mot en ny önskad identitet för att attrahera nya besökare, invånare och företag.