logotype_outlines

Nyheter

2016 > 09

The construction of Kv. Korpen in Värnamo is in full swing and is estimated to be completed towards the end of September. This project involves the rebuild of an existing residential green space for a low-rise block of 33 apartments. The work has included new house drainage and services, improved parking areas with charge stations for electric cars, new furniture, lighting and cycle parking, modernised play and barbeque facilities and new perennial and tree planting. Client: HSB Gambrinus

Läs hela inlägget »

Billingham & Flygare analyserar, planerar och gestaltar alla former av rum och platser som har himlen som tak.

En förståelse för de komplexa relationer, system och nätverk som råder i stadens struktur är en förutsättning för utvecklingen av en hållbar och välfungerande stad.

En identitetsstrategi är en demokratisk och effektiv process för att förändra ett områdes befintliga identitet i riktning mot en ny önskad identitet för att attrahera nya besökare, invånare och företag.