logotype_outlines

Nyheter

2016 > 06

illustration: Ulrika Billingham
"JÖNKÖPING Den yttersta delen av Hamnpiren är sunkig och otillgänglig. Men titta på bilderna och se hur det skulle kunna bli. En formgivare, en designer och en landskapsarkitekt har betraktat Jönköping med nya ögon." Kerstin Arwidson, Jönköpings-Posten Läs hela artikel och se fler bilder
Läs hela inlägget »

It’s exciting to see that construction has started on one of the first projects we worked on as a new company.  It’s a project involving the redevelopment of the external space for a functionalist residential block in Jönköping. The design has taken inspiration from the aesthetics of that time whilst still meeting the requirements of modern day city life. Client: HSB Gambrinus.

Läs hela inlägget »

Billingham & Flygare analyserar, planerar och gestaltar alla former av rum och platser som har himlen som tak.

En förståelse för de komplexa relationer, system och nätverk som råder i stadens struktur är en förutsättning för utvecklingen av en hållbar och välfungerande stad.

En identitetsstrategi är en demokratisk och effektiv process för att förändra ett områdes befintliga identitet i riktning mot en ny önskad identitet för att attrahera nya besökare, invånare och företag.