logotype_outlines

Nyheter

2016 > 04

Smedjegatan, Illustration: Tom Billingham

One of our most recent projects has been developing design ideas that can help to lift one of Jönköping city’s oldest and most important streets, Smedjegatan (“Blacksmith Street”). Smedjegatan has a relatively strong identity but we have been looking at ways to further develop the street to become an even more attractive destination.

Läs hela inlägget »

Billingham & Flygare analyserar, planerar och gestaltar alla former av rum och platser som har himlen som tak.

En förståelse för de komplexa relationer, system och nätverk som råder i stadens struktur är en förutsättning för utvecklingen av en hållbar och välfungerande stad.

En identitetsstrategi är en demokratisk och effektiv process för att förändra ett områdes befintliga identitet i riktning mot en ny önskad identitet för att attrahera nya besökare, invånare och företag.