logotype_outlines

Nyheter

2016 > 02

Hertig Johans Torg, Photomontage: Ulrika Billingham

Here´s an image from one of our latest projects, a design competition for the main square and station area in Skövde. 

Läs hela inlägget »

Billingham & Flygare analyserar, planerar och gestaltar alla former av rum och platser som har himlen som tak.

En förståelse för de komplexa relationer, system och nätverk som råder i stadens struktur är en förutsättning för utvecklingen av en hållbar och välfungerande stad.

En identitetsstrategi är en demokratisk och effektiv process för att förändra ett områdes befintliga identitet i riktning mot en ny önskad identitet för att attrahera nya besökare, invånare och företag.