logotype_outlines

Nyheter

2015 > 10

We would like to congratulate the winners of Tamayouz Excellence Award 2015! As we mentioned in our last blog, Tom has recently been in the UK on the judging panel for this award. The First Prize went to Waad Durzi who is studying at London South Bank University for his project; Institute of Archaeology in Cologne, supervised by Mike Evans. 

Läs hela inlägget »

Billingham & Flygare analyserar, planerar och gestaltar alla former av rum och platser som har himlen som tak.

En förståelse för de komplexa relationer, system och nätverk som råder i stadens struktur är en förutsättning för utvecklingen av en hållbar och välfungerande stad.

En identitetsstrategi är en demokratisk och effektiv process för att förändra ett områdes befintliga identitet i riktning mot en ny önskad identitet för att attrahera nya besökare, invånare och företag.