logotype_outlines

Nyheter

2015 > 09

Tom is just back from Coventry University in the UK where he has been on the judging panel for the Tamayouz Award for Excellence in Graduation Projects. All architectural students of Iraqi nationality are able to submit their final year projects. First prize this year is a fully funded two year Master in Architecture at The Politecnico di Milano in Italy. 

Läs hela inlägget »

Billingham & Flygare analyserar, planerar och gestaltar alla former av rum och platser som har himlen som tak.

En förståelse för de komplexa relationer, system och nätverk som råder i stadens struktur är en förutsättning för utvecklingen av en hållbar och välfungerande stad.

En identitetsstrategi är en demokratisk och effektiv process för att förändra ett områdes befintliga identitet i riktning mot en ny önskad identitet för att attrahera nya besökare, invånare och företag.