logotype_outlines

Nyheter

2015 > 08

Here’s some early stage images from one of our current projects with HSB Göta in Jönköping who have asked us to design a roof top courtyard as part of one of their new residential developments.

Läs hela inlägget »
Edgeware Road

This summer we took the opportunity to visit London to load up on inspiration. This fantastic façade encloses the Edgeware Road sub-station and is a permanent work of art called “Wrapper” by artist Jacqueline Poncelet. 

Läs hela inlägget »

Billingham & Flygare analyserar, planerar och gestaltar alla former av rum och platser som har himlen som tak.

En förståelse för de komplexa relationer, system och nätverk som råder i stadens struktur är en förutsättning för utvecklingen av en hållbar och välfungerande stad.

En identitetsstrategi är en demokratisk och effektiv process för att förändra ett områdes befintliga identitet i riktning mot en ny önskad identitet för att attrahera nya besökare, invånare och företag.