logotype_outlines

Nyheter

2015 > 04

We’re currently enjoying working with Jönköping Municipality on their strategy for new Public Realm Design guidelines. As part of the project we have given a number of presentations regarding current influences and trends in urban design. These include identity creation and city branding, the growth of e-commerce and service-based consumption, the fun city, tactical urbanisation and social and cultural accessibility. All very exciting!

Läs hela inlägget »

Billingham & Flygare analyserar, planerar och gestaltar alla former av rum och platser som har himlen som tak.

En förståelse för de komplexa relationer, system och nätverk som råder i stadens struktur är en förutsättning för utvecklingen av en hållbar och välfungerande stad.

En identitetsstrategi är en demokratisk och effektiv process för att förändra ett områdes befintliga identitet i riktning mot en ny önskad identitet för att attrahera nya besökare, invånare och företag.