logotype_outlines

Nyheter

2015 > 03

Billingham & Flygare are pleased to be working together with Gothenburg City and Atkins on design guidelines for the new rail, road and pedestrian bridges that are to be built at the Olskroken rail terminal. The bridges are part of the new West Link rail system that is currently being planned for the city of Gothenburg.

Läs hela inlägget »

Billingham & Flygare analyserar, planerar och gestaltar alla former av rum och platser som har himlen som tak.

En förståelse för de komplexa relationer, system och nätverk som råder i stadens struktur är en förutsättning för utvecklingen av en hållbar och välfungerande stad.

En identitetsstrategi är en demokratisk och effektiv process för att förändra ett områdes befintliga identitet i riktning mot en ny önskad identitet för att attrahera nya besökare, invånare och företag.