Stadsbyggnad

We need to understand the complex relationships, systems and networks that inhabit our urban fabric.

Vi anser att städerna ska vara mänskliga, dynamiska, gröna, flexibla, resurssnåla och integrerade. I våra stadsbyggnadsprojekt behandlar vi en större skala av stadsstrukturer med fokus på bebyggelsestruktur, gatustruktur och offentliga rum.