Landskapsarkitektur

We analyse, plan and design all forms of spaces and places that have the sky for a roof.

För oss på Billingham & Flygare är landskapsarkitektur konsten att förbättra livskvaliteten för människor på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt genom utformningen av den fysiska miljön. För oss är det en sammanvävning av estetik, ekologi och upplevelse.