2016-06-29

Positive feedback in the local press!

"JÖNKÖPING Den yttersta delen av Hamnpiren är sunkig och otillgänglig. Men titta på bilderna och se hur det skulle kunna bli. En formgivare, en designer och en landskapsarkitekt har betraktat Jönköping med nya ögon." Kerstin Arwidson, Jönköpings-Posten.

Our design collective have been working on a series of ideas that can strengthen Jönköping's place identity and provide something beneficial for the community. We are really pleased to see that our work has been highlighted in the local newspaper today.

illustration: Ulrika Billingham

Illustration