2017-04-21

Spring at Hidcote

This Easter we took the opportunity to take a spring visit to Hidcote Manor Garden in England to see what it had to offer this early in the season, since we have previously been during the summer. The garden's structure of clipped Yew hedges, pleached Limes and stone walls really stands out at this time of year and demonstrates their importance in creating this garden’s different spaces. They also provide a formal backdrop to the riotous display of amongst others Tulips, Daffodils, Hyacinths, Fritillaria, Brunnera, Magnolias and Acers.

It took Lawrence Johnston some 30 years to transform some fields into one of England’s great Arts and Crafts gardens. The National Trust took over the care of the garden in 1948. Just to give an idea of the scale and complexity of Hidcote Manor Garden it costs 3000 pounds (approx. 30 000 SEK) a day to maintain it! We feel very lucky to be able to visit and enjoy such an inspiring and beautiful place.

https://www.nationaltrust.org.uk/hidcote
Planteringar

Så istället för ett grönområde får vi ett "grönt område", men bara för att dessa är av samma färg betyder det inte att de har samma kvalitéer, de är snarare två helt olika saker. Ett grönområde med till exempel träd, växter och gräs ger stadens invånare, enligt Världshälsoorganisationen, många hälsoeffekter. Det ger mental avkoppling, reducerade stressnivåer, ökad fysisk aktivitet, en minskning i luftföroreningar och buller samt har temperaturreglerande effekter. Det ger dessutom flera övriga ekosystemtjänster såsom ett ökat naturvärde och dagvattenhantering.

Ytor av konstgräs (plast), betong och gummiasfalt ger inte dessa viktiga effekter, endast ökad fysisk aktivitet om till exempel lekutrustning finns med, så enkelt är det. Utöver alla de ovannämnda positiva effekterna av riktiga grönområden så finns det även positiva ekonomiska effekter. Statistik

 från Storbritannien visar t.ex. att närheten till en lokal park ökar värdet på villor med 9,6% och värdet på lägenheter med 7,9%. Det finns alltså även en långsiktig ekonomisk vinning i att satsa på och prioriterar våra grönområden.

Vad som är viktigt att förstå är att om stadens invånare (inklusive växter och djur) mår bra så mår staden bra. När en stad mår bra så finns det möjlighet för näringsliv, kultur, service och turism att blomstra."

Tom Billingham, landskapsarkitekt