2017-09-27

Södra Ryds Torg

As a continuation of our urban design and place identity work in Södra Ryd we have developed concept design proposals for Södra Ryd’s main square. The concept design work has been carried out through a process of public participation and the proposals have now been out for public consultation, we’re pleased to say that there has been a lot of positive feedback.

As part of the design development we have proposed a collaboration with local artist Jean Solaka who recently produced a temporary installation on the square. We are now developing the detailed technical proposals and preparing production drawings together with Skövde Municipality with the aim of starting construction of the square in spring 2018.

Fotomontage av Billingham & Flygare. Husmodell av Tengbom.

Ritning Ryds torg

Så istället för ett grönområde får vi ett "grönt område", men bara för att dessa är av samma färg betyder det inte att de har samma kvalitéer, de är snarare två helt olika saker. Ett grönområde med till exempel träd, växter och gräs ger stadens invånare, enligt Världshälsoorganisationen, många hälsoeffekter. Det ger mental avkoppling, reducerade stressnivåer, ökad fysisk aktivitet, en minskning i luftföroreningar och buller samt har temperaturreglerande effekter. Det ger dessutom flera övriga ekosystemtjänster såsom ett ökat naturvärde och dagvattenhantering.

Ytor av konstgräs (plast), betong och gummiasfalt ger inte dessa viktiga effekter, endast ökad fysisk aktivitet om till exempel lekutrustning finns med, så enkelt är det. Utöver alla de ovannämnda positiva effekterna av riktiga grönområden så finns det även positiva ekonomiska effekter. Statistik

 från Storbritannien visar t.ex. att närheten till en lokal park ökar värdet på villor med 9,6% och värdet på lägenheter med 7,9%. Det finns alltså även en långsiktig ekonomisk vinning i att satsa på och prioriterar våra grönområden.

Vad som är viktigt att förstå är att om stadens invånare (inklusive växter och djur) mår bra så mår staden bra. När en stad mår bra så finns det möjlighet för näringsliv, kultur, service och turism att blomstra."

Tom Billingham, landskapsarkitekt