Om oss

Interconnected and interdependent.

I en allt mer globaliserad värld präglad av urbanisering är det av största vikt att förstå samhällstrender och utmaningar inför framtiden. Vi strävar därför efter att skapa unika, innovativa och hållbara miljöer som möter samhällets behov och krav på nya livsmiljöer.

Vår studio

Vi har sedan tidigare erfarenhet av lokala, nationella och internationella projekt i varierande storleksordning och komplexitet. Billingham & Flygare har arbetat med en rad olika projekt såsom stadsdelsomvandling, centrumutveckling, innergårdar, trygghetsboende, skol- och förskolegårdar, torg, gaturum och offentlig utsmyckning, från konceptarbete till färdig bygghandling och besiktning.

Vi arbetar både med utveckling av befintliga rum samt skapar helt nya miljöer. Vi prioriterar formgivning, nytänkande och social och miljömässig hållbarhet samt värdesätter ett nära samarbete med våra kunder. Vi arbetar både med kommuner och privata beställare såsom fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar.

Medarbetare runt ett bord